GB 强势公主和忠犬太监

第四章 (1 / 9)
上一章 首页 目录 书架 下一页
        云兮深吸一口气,缓缓地仰起微笑的脸庞,恭敬的俯身请安。

        “给祖母请安”

        “云兮冒昧前来,是因为最近碰到了问题,想来请教祖母”

        请教哀家?

        又要整幺蛾子了吧

        等等?

        难道是?

        不会!

        她已经死了!

        内容未完,下一页继续阅读
上一章 首页 目录 加书签 下一页

阅读页设置
背景颜色

默认

淡灰

深绿

橙黄

夜间

字体大小